Foreningen Slusk

Interesseorganisasjonens navn er Foreningen Slusk, og ble stiftet 3. mars 2009.

STYRET  
Leder Bernt Gøran Lund
Nestleder Tom Vidar Karlsen
Regnsk. fører Elisabeth Pettersen
Sekretær Linn Normann Godtfredsen
Styremedlem Per Ludvik Mosti
  Ottar Skjellhaug
  Kjell Wangberg
  Finn Audun Andal
  Jan Helge Johansen

SLUSK 2012  
Produsent: Bernt Gøran Lund
Regissør: Ronald Rørvik
Musikk: Ketil Hugaas
Dirigent: Ketil Hugaas
Tekster: Bjørn Erik Stemland
Regnskap: Elisabeth Pettersen
Regiass.: Anne Spets
Scenografi: Anne Spets
Koreografi: Anne Kathrine Haugen
Bespisning: Linn Normann Godtfredsen og Finn Audun Andal
Overnatting: Linn Normann Godtfredsen
Mail: Elisabeth Pettersen
Økonomi: Bernt Gøran Lund og Tom Vidar Karlsen
Scene: Ottar Skjellhaug og Kjell Wangberg
Plakater m.m: Per Ludvik Mosti
Sekretariat: Mons Petter-festivalen

SLUSK-KORET ER ETABLERT

I ”gammel” tid var det tre kor i Sulitjelma: damekoret, mannskoret og blandakoret. De siste årene har vi ikke hatt et kor i Sulis, og hver gang vi har satt opp Slusk har vi etablert et prosjektkor for anledningen. Et kor har vært et savn i Sulis-kulturen, og her er mange gode sangere. I tillegg er det mange andre i Salten som liker det friske miljøet og stå-på-iveren vi har i Sulis.

Tilbake