Priser

ÅRETS BUS OG ÅRETS ALBERTINE

Hvert år deles prisene ”årets Bus” og ”årets Albertine” ut til noen i lokalsamfunnet som har fortjent det. Begrunnede forslag sendes til Linn Synnøve Normann Godtfredsen på tlf: 913 74 787, eller sendes på mail til linn.godtfredsen@sbnett.no.

”Årets Bus” deles ut til en person som styret synes har fortjent en ekstra oppmerksomhet i lokalsamfunnet. Det kan være en som gjør mye for lokalsamfunnet, en som alltid sprer glede rundt seg, eller andre forhold som gjør at styret velger denne personen. ”Årets Albertine” går til en kvinne som styret mener fortjener prisen. Utdelingen av prisene skjer under festivalåpningen. Begge vil få et flott bilde og et diplom. I tillegg får ”årets Bus” en sluskhatt, og ”årets Albertine” får et flott, heklet sjal.

Disse har fått prisene til nå:

BUS  
1990 Petter Boye
1991 Victor Eliassen
1992 Halvor Salbakk
1993 Henrik Pettersen
1994 Per Slettvold
1995 Bernt Gøran Lund
1996 Armand Hjemgård
1997 Evald Johansen
1998 Cato Hultmann
1999 Helge Stifjell
2006 Andreas Moan
2007 Bjørn Skoglund
2008 Rolf Knoph
2009 Egil Setså
2010 Einar Lund
2011 Ottar Skjellhaug
2012 Kjell Basse Lund
2013 Johnny Bruun
2014 Erik Alvestad, Finn Audun Andal
2015 Trond Einar Helland
2016 Andreas Spjelkavik

ALBERTINE  
1992 Mary Hugaas, Ingrid Eliassen, Evelyn Larsen
1993 Gertrud Mikkelsen
1994 Hulda Stifjeld
1995 Liv Nilsen
1996 Anne Godding
1997 Elsa Pettersen
1998 Mette Okkenhaug, Anna Eliassen
1999 Helene Olsen
2006 Bjørg Kirsten Lund
2007 Laila Kvæl
2008 Tonje Liland
2009 Pia Aasen
2010 Lisbeth Kvæl
2011 Vibeke Setså
2012 Elisabet Pettersen, Linn Normann Godtfredsen
2013 Hildur Skjellhaug
2014 Inga Baadstrand, Kari Nedregård
2015 Marit Rognmo
2016 Ingrid Pedersen

ÅRETS ÆRES-SLUSK

Prisen ”Årets æres-slusk” går til en person som er eller har vært en god ambassadør for Sulissamfunnet. Styret i festivalen avgjør hvem som skal få prisen, og det er bare folk som ikke bor i Sulitjelma som kan få den.
Her er de som har fått prisen til nå:

1996 Harald Mellerud
1997 Dag Skogheim
1998 Jan Olav Ingvaldsen
1999 Cato Hultmann
2000 Åge Aleksandersen
2001 Axel Johnsen
2002 Ketil Hugaas
2003 Asbjørn Olsen
2004 ikke utdelt
2005 Ottar “Big Hand” Johansen
2006 Torny Pedersen
2007 Bjørn Lund
2008 Thor Hugaas
2009 Bjørn Erik Stemland
2010 Tom Vidar Karlsen og Tomas Evjen
2011 Einar Schilliås
2012 Jon Roger Lund
2013 Ralph Creedy
2014 Wiggo Lund, Sulitjelma Musikkorps

ÅRETS DUGNADSSJEL: Årets dugnadssjel er en person i Salten som du mener fortjener årets pris for sitt store arbeid/sitt store engasjement i lokalsamfunnet. Forslag med begrunnelse sendes linn.godtfredsen@sbnett.no. Begrunnelsen er viktig. Det er styret i festivalen som tar avgjørelsen på bakgrunn av begrunnelsen og nærmere undersøkelser rundt denne personen.

2011 Sten Skjellhaug
2012 Ikke utdelt
2013 Magnus Martinussen
2014 Deles ut i løpet av høsten

ÅRETS NAVN: “Årets navn i Salten” Salten er en person som du mener må hedres for sin innsats på et eller annet felt. Send begrunnet forslag til linn.godtfredsen@sbnett.no. Det vil bli avstemming mellom de ti mest interessante kandidatene. Styret avgjør hvem som blir kandidatene. Begrunnelsen er viktig.

2011 Dans Fauske v/Valter Jakobsen
2012 Langrennskomiteen i Fauske IL (NM på ski) og Dag Egil Rugås
2013 Petter Karlsen
2014 Deles ut i løpet av høsten

Tilbake