Styret i 2016

Valg av nytt styre fram til 12.09.16.

Styreleder Sten Skjellhaug Ikke på valg
Styremedlemmer Arnhild Oversand Ikke på valg
Sølvi Godtfredsen
Ståle Kristensen
Morten Trælnes
  Raymond Thorsen
  Kirsti Arnestad
Varamedlemmer Laila Kvæl
Gunn Moholt
Ottar Skjellhaug
Helg Inge Olsen
     
Tilbake