SLUSK-KORET ER I FULL GANG

8. september startet Slusk-koret arbeidet som skal ende opp med ekte musikal i Fauske idrettshall 27. – 29. april 2012. Koret ledes av Ralph Cready.

Slusk er en musikal som forteller historien fra de første nybyggerne kom til Sulis og ryddet seg gård til arbeiderne gjorde opprør mot dårlige bo- og arbeidsforhold og organiserte seg i fagforeninger. Kjærlighetsforholdet mellom kokka Anna-Lovisa og gruvearbeideren Johan er sentralt i stykket.

Koret er på hele 65 sangere fra hele Indre Salten.